Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Parcelforeningen Regnbuen Mandag den 22. oktober kl. 20.00 i Klubhuset ved fodboldbanerne i Studstrup (NB. Efter generalforsamlingen i Andelsforeningen) Dagsorden iflg.  vedtægterne: Valg af dirigent Herunder valg af referent Formandens beretning Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Valg af bestyrelse og suppleanter – på valg er: Lissie, formand Læs mere…