Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i ABF Digesvalen

Mandag d. 22. oktober 2018 Sted: Klubhuset ved boldbanerne i Studstrup kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning ved formanden 4. Fremlæggelse af årsregnskabet 2017/2018 5. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om fastlæggelse af boligafgiften det næste regnskabsår 6. Valg til bestyrelsen. Læs mere…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Parcelforeningen Regnbuen Mandag den 22. oktober kl. 20.00 i Klubhuset ved fodboldbanerne i Studstrup (NB. Efter generalforsamlingen i Andelsforeningen) Dagsorden iflg.  vedtægterne: Valg af dirigent Herunder valg af referent Formandens beretning Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Valg af bestyrelse og suppleanter – på valg er: Lissie, formand Læs mere…