• Grundejerforeningen Mågen & Svalen – er en forening for alle huse på Digesvalevej og Sølvmågevej.
  • Klik på link for at læse om foreningens vedtægterreferater fra generalforsamlinger mm.
  • De årlige generalforsamlinger afholdes i april.
  • Foreningen står bl.a. for Snerydning og vedligeholdelse af Regnvandsbassinet.
  • Foreningen afholder 2 årlige fælles arbejdsdage, sammen med Parcelforeningen REGNBUEN.