Parcelforeningen REGNBUEN – er en forening for alle 18 røde rækkehuse på Digesvalevej. Foreningen varetager græsklipning på Regnbuens fællesarealer, Foreningen indkalder til 2 årlige fælles arbejdsdage – sammen med Grundejerforeningen Mågen & Svalen og i foreningen er nedsat et festudvalg, som står for Digesvalevej festen. Alle 18 huse indbetaler et årligt kontingent til foreningen – et beløb der pt udgør kr. 1.800. pr. husstand. Foreningen betaler kontingent til Grundejerforeningen Mågen & Svalen – et beløb der pt udgør kr. 6.250. Generalforsamling afholdes i oktober umiddelbart i forlængelse af Andelsforeningens generalforsamling.