• Parcelforeningen REGNBUEN – er en forening for alle 18 røde rækkehuse på Digesvalevej.
  • Foreningen varetager græsklipning på Regnbuens fællesarealer,
  • Foreningen indkalder til 2 årlige fælles arbejdsdage – sammen med Grundejerforeningen Mågen & Svalen
  • og i foreningen er nedsat et festudvalg, som står for Digesvalevej festen.
  • Alle 18 huse indbetaler et årligt kontingent til foreningen – et beløb der pt udgør kr. 1.800. pr. husstand.
  • Foreningen betaler kontingent til Grundejerforeningen Mågen & Svalen – et beløb der pt udgør kr. 6.250.
  • Generalforsamling afholdes i oktober umiddelbart i forlængelse af Andelsforeningens generalforsamling.