Grundejerforeningen Mågen og Svalen


Bestyrelsen:

Formand:

  • Henrik Wulff, Sølvmågevej 38

Kasserer:

  • Martin Pallesen, Sølvmågevej 2

Bestyrelsesmedlemmer:

  • Lissie Marie Trust, Digesvalevej 18
  • Trine Gunge, Sølvmågevej 4
  • André Juul Wissing, Sølvmågevej

Suppleant:

  • Jesper Hermannsen, Digesvalevej 4

Bestyrelsen kontaktes på: 
maagenogsvalen@gmail.com