Bestyrelsesmøder 2019

På følgende datoer afholdes bestyrelsesmøder: Torsdag den 21. februar 2019 Torsdag den 9. maj 2019 Primo september 2019 – i forbindelse med revisormøde Generalforsamling mandag den 21. oktober Send gerne et forslag til drøftelse i bestyrelsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i Parcelforeningen Regnbuen Mandag den 22. oktober kl. 20.00 i Klubhuset ved fodboldbanerne i Studstrup (NB. Efter generalforsamlingen i Andelsforeningen) Dagsorden iflg.  vedtægterne: Valg af dirigent Herunder valg af referent Formandens beretning Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse. Valg af bestyrelse og suppleanter – på valg er: Lissie, formand Læs mere…

Hjertestarter – Digesvalevej 16

Din hjertestarter er godkendt i hjertestarter-netværket, og vi har sat den på hjertestarterkortet Endnu en gang tak for din registrering til Hjertestarter-Netværket  Med venlig hilsenTrygFondenAdministrationen af Hjertestarter-Netværket  www.hjertestarter.dk netvaerk@hjertestarter.dk.

NYT FRA GRÆSMANDEN

Jeg slår ikke græs lige i tiden – jeg tør simpelthen ikke at risikere, at en gnist fra traktoren – eller hvis jeg rammen en sten og udløser en gnist – og det antænder det knastørre græs. Jeg be’r om regnvejr i mine aftenbønner, men det hjælper ikke rigtigt 🙁 Læs mere…