Sæt X i din kalender

Generalforsamlinger torsdag den 22. oktober 2020 fra kl 18:30. Den første timestid vil ABFdigesvalen afholde sin generalforsamling – hvor vi meget gerne ser ALLE andelshavere, for – husk – vi er fælles om ansvar og økonomien i vore 12 huse 🙂 Indkaldelse og dagsorden lægges i postkasserne 14 dage før Læs mere…

Arbejdsdag 5.okt 2019

Vores to “arbejdsdage” har været afholdt. Der er blevet renset for ukrudt både langs vejkanter og flisearealerne – og det ukrudt der dukker op imellem fliserne – både på den store plads i bunden af Digesvalevej, på p-pladsen ved nr 2 og på den flisebelagte sti mellem nr. 12 og Læs mere…

Bestyrelsesmøder 2019

På følgende datoer afholdes bestyrelsesmøder: Torsdag den 21. februar 2019 Torsdag den 9. maj 2019 Primo september 2019 – i forbindelse med revisormøde Generalforsamling mandag den 21. oktober Send gerne et forslag til drøftelse i bestyrelsen