Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Regnbuen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Regnbuen Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 20.00 i Klubhuset ved fodboldbanerne i Studstrup (NB. Efter generalforsamlingen i Andelsforeningen)   Valg af dirigent og referent Formandens beretning Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab Budget 2016-2017 Valg af bestyrelse og suppleanter Valg af Revisor Mågen og Læs mere…

Vejdag – 17. September 2017 kl. 10.00

Til alle medlemmer af grundejerforeningen ”Mågen og Svalen” Vejdag  –  17. September 2017 kl. 10.00 Før efteråret og vinteren sætter ind, skal vi have gjort vores fællesarealer i stand, således vi fortsat kan have et pænt område. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at få jeres egne kantsten rengjort inden Læs mere…

Ny affaldsbeholder på vej

… skriver Affaldvarme Aarhus 🙂 Det betyder for vores vedkommende – 8541 Skødstrup -at nye spande omdeles i uge 41-42 De nye beholdere er til glas, plast og metal, samt papir og småt pap. Sorteringsvejledning vil lande i vores postkasse den 20. september.

Ny affaldssortering

Aarhus Kommune indfører ny ordning for genanvendeligt affald. Det betyder, at alle borgere skal sortere glas, plast og metal samt papir og pap ved deres bopæl. Midtbyen er allerede gået i gang – i resten af kommunen træder ordningen i kraft 1. oktober 2017. Frem mod at ordningen træder i Læs mere…

Grøn Vejdag – 26. august 14

Hej! Så er det på tide at minde om, at Grundejerforeningen Maagen og Svalen afholder “Grøn aften” TIRSDAG den 26. august kl 18.30 til ca. 20.30 Vi mødes ved carporten hos Anja og Martin, Sølvmågevej 2, hvor opgaverne vil bive fordelt – se vedhængte bilag! Efter oprydningen er foreningen vært Læs mere…