Digesvalefest nr. 13

Lørdag, d. 15. juni 2019 – 800 år siden, at Dannebrog, ifølge sagnet faldt ned fra himlen i Estland – Biler bliver vendt rundt på taget i Åbenrå – Tordenvejr, oversvømmelser og skybrud over det meste af Danmark – OG – Digesvaler holder sommerfest i sol og højt humør. TAK Læs mere…

Forår, Vejdag og Græsklipning

Det er forår og det er påske og solen skinner Der har været vejdag umiddelbart efter en veloverstået generalforsamling i Grundejerforeningen Mågen og Svalen. Rigtig mange var effektive – områdets kloakker er renset, vejkanter er rengjorte for ukrudt 🙂 Så nu er vores dejlige område klar til sommer og sol Læs mere…

NYE TØMNINGSDAGE FOR AFFALDSBEHOLDERE

Vedr. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 NYE TØMNINGSDAGE FOR AFFALDSBEHOLDERE Fra slutningen af oktober bliver beholdere til restaffald og genanvendeligt affald tømt af et nyt firma. I den forbindelse bliver skraldemændenes ruter omlagt. Det betyder, at en eller flere ejendomme under jeres administration får ny tømningsdag. Her finder I Læs mere…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i ABF Digesvalen

Mandag d. 22. oktober 2018 Sted: Klubhuset ved boldbanerne i Studstrup kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning ved formanden 4. Fremlæggelse af årsregnskabet 2017/2018 5. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om fastlæggelse af boligafgiften det næste regnskabsår 6. Valg til bestyrelsen. Læs mere…

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ABF Digesvalen

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00 i Klubhuset ved Studstrup Idrætsanlæg. Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning ved formanden Forelæggelses af Årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligudgiften Forslag Valg af formand Valg til Læs mere…