Generalforsamling – Digesvalen og Regnbuen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022 i ABF Digesvalen

Onsdag d. 26. oktober 2022

Sted: Klubhuset ved boldbanerne i Studstrup

kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Leif Trust nr. 18
 2. Valg af referent – bestyrelsen foreslår Søren Lyager nr. 16
 3. Bestyrelsens beretning ved formanden
 4. Fremlæggelse af årsregnskabet 2021/2022
 5. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om fastlæggelse af boligafgiften det næste regnskabsår.
 6. Valg til bestyrelsen.
  • Bestyrelsesmedlem Jane Elsborg er på valg. Genopstiller.
  • Bestyrelsesmedlem Svend Erik Brandt er på valg. Svend Erik genopstiller IKKE.
  • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. På valg er Elahe Alijani Hassan og Keta Hermansen.
 7. Forslag til behandling på generalforsamlingen.
  •  Forslaget skal være formanden i hænde senest 21. oktober. Enten pr. mail: astrid@marievedsted.dk eller i postkassen Digesvalevej nr. 10
 8. Evt.

Kære alle

Bestyrelsen vil kraftigt opfordre alle andelshavere til at møde op på vores generalforsamling. Vi har et fælles ansvar for driften af vores andelsboligforening. Bestyrelsen vil også gerne opfordre til at man stiller sit kandidatur til rådighed ved valg til bestyrelsen. Ønsker man at stille op til bestyrelsen, kan kandidaturet meddeles formanden inden generalforsamlingen.

I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen vil vi bede deltagerne om at nærlæse regnskabet inden mødet og evt. stille deres spørgsmål under gennemgangen. Hvis ikke der kommer spørgsmål undervejs, vil Lissie kun gennemgå hovedlinjerne i regnskabet.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen for ABF Digesvalen

 • Formand Astrid Vedsted                            
 • Næstformand Søren Lyager
 • Kasserer Lissie Trust                                 
 • Bestyrelsesmedlem Jane Elsborg
 • Bestyrelsesmedlem Svend Erik Brandt.

Generalforsamling Regnbuen

Regnbuen

Dagsorden til ordinær generalforsamling 2022 i Parcelforeningen Regnbuen

Onsdag den 26. oktober 2022 kl. 20.00

Klubhuset ved fodboldbanerne i Studstrup


 1. Valg af dirigent og referent
  • Dirigent – bestyrelsen foreslår Leif Trust
  • Referent – bestyrelsen foreslå Astrid Vedsted
 2. Formandens beretning ved Jesper Hermansen
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 21/22 og Budget 22/23.
 4. Valg af bestyrelse og suppleanter
  • Jesper Hermansen er på valg som formand – genopstiller.
  • Jane Elsborg er på valg som kasserer – genopstiller.
  • Formanden i ABF Digesvalen er selvskrevet i bestyrelsen
  • Valg af suppleant
 5. Valg af Revisor
 6. Indkomne forslag
 7. Eventuelt