Sneflokke kommer vrimlende …

Ja … faktisk kommer de stormende – og de er tunge og de lægger sig alle mulige og umulige steder – også for nogens vedkommende – inde i vores huse.

Derfor anbefaler bestyrelsen at vi tjekker vores loft for evt. fygesne – og fjerner det – sådan at eventuelle efterfølgende fugtskader kan undgås mest muligt.

OG med foto fra Nytårsaftenen – set fra nr. 18 – ønskes alle et rigtigt godt nytår