Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018 i ABF Digesvalen

Mandag d. 22. oktober 2018

Sted: Klubhuset ved boldbanerne i Studstrup kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning ved formanden
4. Fremlæggelse af årsregnskabet 2017/2018
5. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget og beslutning om fastlæggelse af boligafgiften det næste regnskabsår
6. Valg til bestyrelsen.

a. Jane Elsborg er på valg. Hun modtager gerne genvalg
b. Svend Erik Brandt er på valg. Han modtager gerne genvalg
c. De to suppleanter er også på valg: Betina Skatka og Jeanette Brandt.

7. Evt.
Indgivelse af punkter som ønskes på dagsordnen, skal disse punkter mailes til formanden Astrid Vedsted (astrveds@rm.dk) eller i postkassen ved Digesvalevej 10 SENEST 14. oktober 2018.

I forbindelse med indkaldelsen til generalforsamlingen vil vi bede deltagerne om at nærlæse regnskabet inden mødet og evt. stille deres spørgsmål under gennemgangen. Hvis ikke der er spørgsmål vil Lissie kun gennemgå hovedlinjerne i regnskabet.

Med Venlig hilsen
Bestyrelsen for ABF Digesvalen

Formand Astrid Vedsted
Næstformand Frits Dahl
Kasserer Lissie Trust
Bestyrelsesmedlem Jane Elborg
Bestyrelsesmedlem Svend Erik Brandt.