Info fra Mågen og Svalen

Til info har jeg haft besøg af Hede Danmark. Han oplyste, at de havde fået til opgave fra Aarhus Kommune at rense vandhullet fuldstændigt op, da det var fyldt op …

Generalforsamling i Mågen & Svalen

Sæt kryds i kalenderen søndag den 22.April 2018 kl. 9.00, hvor vi afholder generalforsamling i grundejerforeningen Mågen og Svalen, med efterfølgende Vejdag. Endelig dagsorden følger senere. 2 af vores bestyrelsesmedlemmer …