Info fra Mågen og Svalen

Til info har jeg haft besøg af Hede Danmark. Han oplyste, at de havde fået til opgave fra Aarhus Kommune at rense vandhullet fuldstændigt op, da det var fyldt op og ikke fungerede mere.  Kommunen og Hede Danmark har besigtiget området og vurderet, at for at kunne lave oprensningen, var de nødt til at fjerne alt beplantningen omkring vandhullet. De ville prøve at se, om det var muligt at bevare nogle træer.  De fjerner selvfølgelig alt affald efter dem.

Han ville have foreningens tilladelse til at køre inde på vores grønne areal omkring vandhullet. De ville anvende køreplader og reetablere hvis der var noget skadet efterfølgende.

Arbejdet forventes snarest at starte op.

Henrik Wulff,
Mågen og Svalen