Mågen & Svalens Generalforsamlingsreferat og Regnskab 2023

Bemærk:

  • Nye kontingentsatser til Mågen & Svalen – læs i referatet
  • Vejdag – for Mågen og Svalen – 7. juni kl. 19.00

Regnvandsbassinet:

  • HedeDanmark renoverer området omkring bassinet
  • HedeDanmark klipper buske ned og planter nyt – mod vejen