Vejdag – 17. September 2017 kl. 10.00

Til alle medlemmer af grundejerforeningen ”Mågen og Svalen”

Vejdag  –  17. September 2017 kl. 10.00

Før efteråret og vinteren sætter ind, skal vi have gjort vores fællesarealer i stand, således vi fortsat kan have et pænt område.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at få jeres egne kantsten rengjort inden vejdag, således vi sammen kan få ordnet fællesarealerne.

Vi slutter Vejdagen af med mulighed for øl/og eller vand.

Vi håber at rigtig mange vil støtte op om at få vores arealer til at se pæne ud.

Rigtig god sommer.

Vel mødt
Bestyrelsen for Mågen og Svalen