Grøn Vejdag – 26. august 14

Hej!

 • Så er det på tide at minde om, at Grundejerforeningen Maagen og Svalen afholder “Grøn aften” TIRSDAG den 26. august kl 18.30 til ca. 20.30
 • Vi mødes ved carporten hos Anja og Martin, Sølvmågevej 2, hvor opgaverne vil bive fordelt – se vedhængte bilag!
 • Efter oprydningen er foreningen vært for en øl eller vand, og det foregår også ved Sølvmågevej 2!!
 • Bestyrelsen håber – og forventer – at rigtig mange medlemmer møder op, så arbejdet kan skride hurtigt frem! ER det helt umuligt at få et medlem af hustanden til at møde op, har Jens Otto I bilaget også forslag til, hvad man så kan gøre 🙂

  med venlig hilsen – og på gensyn den 26.august kl 18.30,
  Bestyrelsen

Opgaver til ”Grøn aften” den 26. august 2014:

 • Ukrudt ved alle fællesarealer og i kantsten ved egen grund skal fjernes + fejning.

  Problemer med skoven:
 • Hver vej udpeger 3 mand til at rydde op i skoven, som har været brugt flittigt af de fleste til at smide organisk haveaffald i. Vi har fra ejeren af skoven fået en henvendelse om at det Ikke er lovligt at bruge skoven som affaldsdepot. Bestyrelsen anbefaler man fremover bortkørt sit affald, måske sammen med din nabo.
   
 • Digesvalevej: Vejformand: Lissie Marie Trust
  Bede omkring bassin, ukrudt i kantsten, lange vej og den store vendeplads.
 • Sølvmågevej 1: Vejformand: Martin.
  Kantsten for ukrudt, vendeplads fejes, bed ved indkørsel Sølvmågevej klippes ned og masser af ukrudt op til skel Sølvmågevej 2
 • Sølvmågevej 2: Vejformænd: Jens-Otto og Ida
  Kantsten for ukrudt, vendeplads fejes, ukrudt i bed mod institutionen (græs ved flaskecontainer og kantstens rengøres)
 • Sølvmågevej 3. Vej formand Charlotte
  Kantsten for ukrudt vendeplads fejes, ukrudt i bede mod institution, fælles grusvejen mod cykelsti rettes græskanter efter snor ( hvad med stenmel?) bede langs sti studses.
 • Er man forhindret i at møde op den 26.august kan man benytte ugen før og ordne kantsten ved egen bolig samt rydde et par meter ukrudt i fællesbedene!Det er skrevet i den bedste mening ud fra solidariske principper!
  Hilsen Jens-Otto/ansvarlig for vej og det grønne. 29248430

RETUR til forsiden