Bestyrelsesmøder 2019

På følgende datoer afholdes bestyrelsesmøder:

Torsdag den 21. februar 2019

Torsdag den 9. maj 2019

Primo september 2019 – i forbindelse med revisormøde

Generalforsamling mandag den 21. oktober

Send gerne et forslag til drøftelse i bestyrelsen