Vejdage i 2022

Vejdage 2022

Hermed indkaldes til vejdag på følgende datoer:

  • 1’ste dag søndag d. 1. Maj kl. 9.00 til ca. 12.00
  • 2’nden dag søndag d. 7. August kl. 10.00 til ca. 12.00.

Vi retter kanter, fjerner ukrudt og renser kloakker.

Er der andre ønsker snakker vi om det.

🍻🌭
Årets sommerfest bliver afholdt:

Lørdag d. 11.juni

V/garagerne som sidste år.
Vi sætter nok presseninger op som sidst.
Ideer til festlige indslag

kan afleveres i postkassen i nr. 2 eller 4.

Til orientering har vi haft et par møder med rep. fra Hcs og Kredsløb ang. spild fra skraldebilen på asfalten. Vi var ikke tilfredse med først forsøg, så efter sidste møde aftalte vi der kommer et rengøringsfirma som sprøjter et lag stærkere middel på som skal ligge et par dage hvorefter de kommer og spuler rent.

Med venlig hilsen
Jesper (no 4)