Vejdag, vejfest – HUSK X i kalenderen

Husk nu at krydse datoerne af i kalenderen

 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈

  • 1’ste vejdag bliver søndag d. 30 april 2023.
  • 2’nden vejdag bliver søndag d. 6 august 2023.

Vi mødes ved vendepladsen kl. 9.00 og slutter med øl/vand kl. 12.00 hvis vejret tillader det. Vi fjerner ukrudt retter til foran vores hus og vendeplads samt stien ned mod bassinet. Så renser vi kloakker og er der andre ønsker taler vi om det på dagene.

Årets sommerfest bliver afholdt lørdag d. 10 juni

Vi benytter carportene som sidst. Vi mødes kl. 18.00 og bliver det nødvendig at sætte presseninger op gør vi det om formiddagen.

Vi håber at vi ikke rammer en dag – som sidste år – hvor mange var bortrejste.

REGNVANDSBASSINET

Henrik (mågen&svalen) og jeg (Jesper) skal mødes med en repræsentant fra Heden – torsdag d. 2. marts – eftermiddag – angående reetablering og beplantning ved overfladebassinet. Udgangspunktet er at der plantes buske ud mod vejen for at skjule den, og ned langs Grønmosegård og en lavere beplantning ind mod husene så man kan se søen. Det bliver så vedligeholdelses frit som muligt.

Har nogen ideer eller mening om dette vil jeg gerne vide det inden torsdag.

Sms 52170191

Mail. ketahermansen@hotmail.com

Med venlig hilsen 

Jesper

Formand for Regnbuen.