Vejdag 27. april 2016 kl. 18.30

Til alle medlemmer af grundejerforeningen
”Mågen og Svalen”

Vejdag 27. april 2016 kl. 18.30

Som I ved udsatte vi forårets vejdag, pga dårligt vejr i marts måned.
Vi skal have fejet vejene rene og renset kloakkerne, renset fortovskanterne, indsamlet papir og andet affald, og hvad der måtte være af andre opgaver, så vi sammen kan gå foråret/sommeren i møde, med et rigtig pænt område.
MEN i år skal vi også have sprøjtet for mos på græsarealerne, ellers vil der ikke være noget græs tilbage.
Bestyrelsen skal nok sørge for at indkøbe produkterne som skal bruges hertil, ALLE opfordres til at medbringe deres ”havesprøjte” hvis man har en.

Vi slutter Vejdagen af med mulighed for øl/og eller vand.

Vi håber at rigtig mange vil støtte op om at få vores arealer til at se pæne ud.

Vel mødt
Bestyrelsen for Mågen og Svalen