Tak til fremmødte på årets første vejdag

Så fik vi afhold årets første vej dag d. 1. Maj.
Kl. 9.00 mødte 10-12 beboer op med diverse redskaber, kampklar til diverse opgaver.
Efter en kort info gik alle igang, nogle rensede kloakker og et hold fjernede en udgået
plante på fællesarealet v/ bål pladsen, og et stykke af området blev lagt ud som biodiversitet stykke.
Hele Digesvalevej blev shinet op, kanter rettet til, ukrudt fjernet og stien v/ nr. 12
blev sprøjtet med miljøvenlig ukrudtsmiddel.
Vejret var med os og vi havde alle en godt dag.
Desværre havde alle så travlt at der ikke var nogen som fik taget billeder.
Tak til alle for indsatsen, også til dem som ikke var med på dagen som så selv havde
ordnet deres stykke.
Med venlig hilsen
Jesper i nr. 4