Sæt allerede nu et stort X

søndag den 3. oktober fra kl. 9:00 – til efterårets Vejdag

OG – jo flere vi er – jo hurtigere er vi færdige.

Sommerens ukrudt ryddes – alle kanter langs vej og sti rengøres.

Tag er lagt på skuret – men der mangler afsluttende kanter – ligeledes skal skuret males – friske folk til den opgave?

Træer skal beskæres – der vil på dagen blive uddelt en oversigt over hvilke og hvor meget.

Fællesarealet ud for nr. 8 – fliser tages op – køres væk – fliser lægges langs indkørselskanten – rulle græs lægges på.

Vi slutter af med en vand/øl.

og hvis alle sender en mariehøne afsted – mon så ikke vi kan satse på godt vejr?