Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Regnbuen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Regnbuen

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 20.00

i Klubhuset ved fodboldbanerne i Studstrup

(NB. Efter generalforsamlingen i Andelsforeningen)

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
  4. Budget 2016-2017
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af Revisor
  7. Mågen og Svalen
  8. De grønne arealer
  9. Indkomne forslag
  10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

 

Med venlig hilsen

Parcelforeningen Regnbuen

Lissie Marie Trust