Generalforsamling i Mågen & Svalen

Sæt kryds i kalenderen

søndag den 22.April 2018 kl. 9.00, hvor vi afholder generalforsamling i grundejerforeningen Mågen og Svalen, med efterfølgende Vejdag.

Endelig dagsorden følger senere.

2 af vores bestyrelsesmedlemmer ønsker ikke genvalg på generalforsamlingen, derfor opfordre bestyrelsen dig/jer til at overveje om dette ikke er din/jeres tur til at tage en ”tørn”, vi har jo alle en forpligtelse, ”også meget arbejde er der ikke i det” (citat fra et nuværende bestyrelsesmedlem).

Med venlig hilsen og på gensyn den 22. april,

Bestyrelsen for Mågen og Svalen