Ekstraordinær Generalforsamling i Regnbuen

Indkaldelse til ekstraordinær General Forsamling

Parcelforeningen Regnbuen

Tirsdag d. 19. april 2022 kl. 19.00

Vi mødes på fællesarealet nede forenden af vejen.

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Valg af referent
 • 3. Afstemning om etablering af tagrender på ”fælles”carporten, sandfangsbrønd og afløb til eksisterende regnvandsbrønd.
  • a. Etablering af brønd og tagnedløb ​​ca. 25.000 kr.
  • b. Besserkompaniet opsætning af tagrende​​ ca.  7.500 kr.
  • c. Tagrender / Materialer ​​​ca.  5.100 kr.
  • I ALT​​​​ ca. 37.600 kr.

Dette er et overslag for hvad det kan komme til at koste. Dette betyder at der vil være en udgift på ca. 2500 kr. pr. husstand.

Ifølge vores vedtægter er det simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte, der kan beslutte etableringen. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Parcelforeningen Regnbuen

Jesper Hermansen (Formand).

Jane Elsborg.

Astrid Vedsted.