Årets første vejdag 2021

Nu er det nu – altså dagen, hvor vi skal mødes, snakke, hygge – OG – rengøre, pleje og vedligeholde vores fællesarealer:

Søndag den 2 maj fra kl. 10 – 13

Arbejdsopgaver – som de øvrige år:

  • Vejkloakker renses for sand
  • Vejen fejes for sand og andet
  • Ukrudt/mos – som allerede længe har spiret langs alle kanter – fjernes
  • Græskanterne langs vej rettes til
  • Flisestien mellem nr. 12 og 14 – renses for ukrudt
  • P-pladsen ved nr. 2 – renses ligeledes for ukrudt
  • mm.

… efter endt arbejde hygger vi sammen over en øl / vand

Skulle du være forhindret søndag – ser bestyrelsen frem til at arbejdet er udført i løbet af ugen.

De bedste forårshilsner

Bestyrelsen for Regnbuen

/lissie

PS.: Vi opfordrer herudover alle til at huske at:

  • tjekke egne tagrender – både på boligen og på carporten