NYE TØMNINGSDAGE FOR AFFALDSBEHOLDERE

Vedr. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34

NYE TØMNINGSDAGE FOR AFFALDSBEHOLDERE

Fra slutningen af oktober bliver beholdere til restaffald og genanvendeligt affald tømt af et nyt firma. I den forbindelse bliver skraldemændenes ruter omlagt. Det betyder, at en eller flere ejendomme under jeres administration får ny tømningsdag.

Her finder I de nye tømningsdage

De nye tømningsdage findes på www.affaldvarme.dk/mitaffald

Ekstra tømninger

Vi tømmer affaldsbeholdere en ekstra gang, hvis overgangen til ny tømningsdag betyder, at der går mindst tre dage mere end sædvanligt, før beholderen bliver tømt.

Hvis I har beholdere, der skal tømmes en ekstra gang i overgangsperioden, vil datoer for dette også fremgå af www.affaldvarme.dk/mitaffald

Giv beskeden videre

Husk at give besked til ejendomsfunktionærer og andre berørte om både ændringer i de faste tømningsdage og eventuelle ekstra tømninger.

Det er også jeres ansvar at give beskeden videre til de lejere, der har individuelle beholdere ved deres bolig. I kan hente og printe en besked til ophængning eller omdeling i postkasserne på www.affaldvarme.dk/nytømmedag

Anden information

  • Ændringerne gælder alene beholdere på hjul og ikke nedgravede beholdere eller kuber, og kun for restaffald og/eller genanvendeligt affald.
  • Der er kun udsendt et brev til administrator eller hovedejer i de berørte ejendomme.

    Vi beklager den ulejlighed, den nye tømningsdag evt. måtte medføre. Vi håber I vil hjælpe skraldemanden, indtil de nye rutiner er faldet på plads.

    Med venlig hilsen
    KundeserviceAffald, AffaldVarme Aarhus