Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ABF Digesvalen

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00 i Klubhuset ved Studstrup Idrætsanlæg.

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning ved formanden
  3. Forelæggelses af Årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligudgiften
  5. Forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg til bestyrelsen. På valg er Lissie (nr. 18) og Frits (nr. 26)
  8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Jeanette (nr. 4)
  9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Vi glæder os til at se alle andelshavere til generalforsamlingen

Med venlig hilsen

Andelsboligforeningen Digesvalen

Frits Dahl

Årsregnskabet findes som aftalt på vores hjemmeside abfdigesvalen.dk