Brev fra Kommunen

Det er vigtigt at måle for radon
De seneste to år har 1.825 husstande i Aarhus Kommune valgt at måle deres huses radonniveau via Realdanias kampagne – radonfrithjem.dk. Data fra målingerne viser, at lidt under halvdelen af de målte huse havde mere radon end det niveau, Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som vejledende grænseværdi. Derfor støtter vi i Aarhus Kommune op om Realdanias oplysningskampagne og opfordrer husejere, der endnu ikke har målt niveauet af radon i deres bolig, til at få det målt.

Radon er noget, du hverken kan mærke, se eller lugte. Men både dansk og international forskning viser, at den radioaktive gasart radon er sundhedsskadelig. Det er alment anerkendt af myndigheder og sagkyndige, at der er en direkte sammenhæng mellem mængden af radon, man udsættes for, og risikoen for at få lungekræft – især for rygere. Sundhedsstyrelsens skøn er, at radon årligt er medvirkende årsag til ca. 300 lungekræfttilfælde i Danmark.

Radon trænger op fra undergrunden og ind i huse gennem de utætheder, der er i gulvkonstruktioner, kældervægge og lignende. Gassen findes i alle huse, men der er store forskelle i mængden af radon fra landsdel til landsdel – og fra hus til hus.
Oplysningskampagne giver mere viden Realdania har på hjemmesiden radonfrithjem.dk samlet information om radon samt henvisninger til firmaer, der leverer det måleudstyr og den vejledning om radon, som du har brug for.

Har du spørgsmål eller kommentarer, så gå ind på radonfrithjem.dk hvor fageksperter kan hjælpe med mere viden. Her kan du også finde vejledning om de ofte enkle løsninger, der findes, hvis en måling viser et for højt radonniveau i huset.

Venlig hilsen
Ann Hamborg
Afdelingschef, Teknik og Miljø