Efter en lang og tør periode – er der endelig vand i regnvandsbassinet igen 🙂