Aarhus Kommune indfører ny ordning for genanvendeligt affald. Det
betyder, at alle borgere skal sortere glas, plast og metal samt papir og
pap ved deres bopæl. Midtbyen er allerede gået i gang – i resten af kommunen træder ordningen i kraft 1. oktober 2017.

Frem mod at ordningen træder i kraft, vil du modtage mere information om udbringning af beholdere, evt. hjemtagelse af gamle papirbeholdere, tømmedage mm. Du og dine beboere vil også modtage en sorteringsvejledning til, hvordan I skal bruge ordningen.

Vi har både i Parcelforeningen Regnbuen og i Andelsforeningen Digesvalen talt om en fælles løsning og fik et tilbud fra Affaldsvarme Århus – der ville have betydet en årlig besparelse på ca. 10.000,- fordelt på alle 18 huse – men forslaget blev nedstemt, da location til en fælles affaldsgård ikke lige var til at få øje på – så vi får hver vores 2-delte beholder på 240liter udover den vi har i dag, altså 2 spande på vores matrikel og til en årlig merpris på ca. 220,- pr. husstand.

Vi har i andelsforeningen bestilt disse 240 liters 2-delte affaldsbeholder til alle 12 huse. Alle ejerhuse bestiller selv individuelt

På begge bestyrelsens vegne
Lissie
9.marts 2017