Til alle medlemmer af grundejerforeningen ”Mågen og Svalen”

Ekstra vejdag den 18. maj 2016 kl. 18.30

Vejret er jo ikke rigtig med os i år J men vi fik da lavet lidt af opgaverne på vores fællesarealer. Tak til jer som mødte frem.

-men vi mangler stadig og få fejet vejene rene, renset fortovskanterne, indsamlet papir og andet affald, sprøjte for mos på de fælles græsarealer, så vi sammen kan gå foråret/sommeren i møde, med et rigtig pænt område.

Bestyrelsen skal nok sørge for at indkøbe produkterne som skal bruges hertil, ALLE opfordres til at medbringe deres ”havesprøjte” / vandkande hvis man har en.

Vi slutter Vejdagen af med mulighed for øl/og eller vand.

Vi håber at rigtig mange vil støtte op om at få vores arealer til at se pæne ud.

Vel mødt

Bestyrelsen for Mågen og Svalen