Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

HUSK – i aften – Ordinær generalforsamling
kl. 18.30 ABFDigesvalen
Kl. 20.30 Regnbuen

generalforsamling-31-oktober-16

Parcelforeningen Regnbuen
Dagsorden til generalforsamling
mandag den 31. oktober kl. 20.30
i Klubhuset ved fodboldbanerne i Studstrup

(NB. Efter generalforsamlingen i Andelsforeningen)

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Valg af bestyrelse og suppleanter

5. Valg af Revisor

6. Budget 2015-2016
7. ”Mågen og Svalen”

8. De grønne fingre

9. Indkomne forslag

10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Med venlig hilsen
Parcelforeningen Regnbuen
Lissie Marie Trust, fmd.

Græsklipning nu også i søen

Hvis nogen er i tvivl – så klipper Leif vores græs – nu også i søen
Tak til Svend Erik og Niels Jørgen for at trække ham op igen 👍🏻

Vejdag den 5. september 2016 kl. 19.30

Til alle medlemmer af grundejerforeningen ”Mågen og Svalen”
Vejdag den 5. september 2016 kl. 19.30

Før efteråret og vinteren sætter ind, skal vi have gjort vores fællesarealer og fortovskanter rene for ukrudt, og evt affald, så vi forsat kan have et pænt område.

Hvis du ikke har mulighed for at deltage på vejdagen, vil vi opfordre dig til at gøre dine kantsten rene for ukrudt, således vores asfalt ikke bliver mere beskadiget.

Vi slutter Vejdagen af med mulighed for øl/og eller vand.

Vi håber at rigtig mange vil støtte op om at få vores arealer til at se pæne ud.

Vel mødt

Bestyrelsen for Mågen og Svalen

Vejfesten 2016

Ekstra vejdag den 18. maj 2016 kl. 18.30

Til alle medlemmer af grundejerforeningen ”Mågen og Svalen”

Ekstra vejdag den 18. maj 2016 kl. 18.30

Vejret er jo ikke rigtig med os i år J men vi fik da lavet lidt af opgaverne på vores fællesarealer. Tak til jer som mødte frem.

-men vi mangler stadig og få fejet vejene rene, renset fortovskanterne, indsamlet papir og andet affald, sprøjte for mos på de fælles græsarealer, så vi sammen kan gå foråret/sommeren i møde, med et rigtig pænt område.

Bestyrelsen skal nok sørge for at indkøbe produkterne som skal bruges hertil, ALLE opfordres til at medbringe deres ”havesprøjte” / vandkande hvis man har en.

Vi slutter Vejdagen af med mulighed for øl/og eller vand.

Vi håber at rigtig mange vil støtte op om at få vores arealer til at se pæne ud.

Vel mødt

Bestyrelsen for Mågen og Svalen