Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Regnbuen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Parcelforeningen Regnbuen

Torsdag den 26. oktober kl. 20.00

i Klubhuset ved fodboldbanerne i Studstrup

(NB. Efter generalforsamlingen i Andelsforeningen)

 

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Budget 2016-2017
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter
 6. Valg af Revisor
 7. Mågen og Svalen
 8. De grønne arealer
 9. Indkomne forslag
 10. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen,

skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

 

Med venlig hilsen

Parcelforeningen Regnbuen

Lissie Marie Trust

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i ABF Digesvalen

Torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00 i Klubhuset ved Studstrup Idrætsanlæg.

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning ved formanden
 3. Forelæggelses af Årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligudgiften
 5. Forslag
 6. Valg af formand
 7. Valg til bestyrelsen. På valg er Lissie (nr. 18) og Frits (nr. 26)
 8. Valg af 2 suppleanter. På valg er Jeanette (nr. 4)
 9. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen

Vi glæder os til at se alle andelshavere til generalforsamlingen

Med venlig hilsen

Andelsboligforeningen Digesvalen

Frits Dahl

Årsregnskabet findes som aftalt på vores hjemmeside abfdigesvalen.dk

 

 

Stemningsbilleder fra Mågen & Svalens fælles arbejdsdag. 17.sept. 2017

Flot tilslutning til arbejdsdagen dette efterår.
Alle var aktivt med til at vedligeholde vores skønne område, sådan!

Vejdag – 17. September 2017 kl. 10.00

Til alle medlemmer af grundejerforeningen ”Mågen og Svalen”

Vejdag  –  17. September 2017 kl. 10.00

Før efteråret og vinteren sætter ind, skal vi have gjort vores fællesarealer i stand, således vi fortsat kan have et pænt område.

Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til at få jeres egne kantsten rengjort inden vejdag, således vi sammen kan få ordnet fællesarealerne.

Vi slutter Vejdagen af med mulighed for øl/og eller vand.

Vi håber at rigtig mange vil støtte op om at få vores arealer til at se pæne ud.

Rigtig god sommer.

Vel mødt
Bestyrelsen for Mågen og Svalen

Vejfest 5.8.2017

En hyggelig aften, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel og folk fra hus 34, 28, 26, 22, 18 og 8 var veloplagte. Der blev grillet, spist dejligt mad, smagt på gode vine og sunget til gamle 50′ 60′ og 70′ slagere.

Ny affaldsbeholder på vej

… skriver Affaldvarme Aarhus 🙂

Det betyder for vores vedkommende – 8541 Skødstrup -at nye spande omdeles i uge 41-42

De nye beholdere er til glas, plast og metal, samt papir og småt pap.

Sorteringsvejledning vil lande i vores postkasse den 20. september.

Ny affaldssortering

Aarhus Kommune indfører ny ordning for genanvendeligt affald. Det
betyder, at alle borgere skal sortere glas, plast og metal samt papir og
pap ved deres bopæl. Midtbyen er allerede gået i gang – i resten af kommunen træder ordningen i kraft 1. oktober 2017.

Frem mod at ordningen træder i kraft, vil du modtage mere information om udbringning af beholdere, evt. hjemtagelse af gamle papirbeholdere, tømmedage mm. Du og dine beboere vil også modtage en sorteringsvejledning til, hvordan I skal bruge ordningen.

Vi har både i Parcelforeningen Regnbuen og i Andelsforeningen Digesvalen talt om en fælles løsning og fik et tilbud fra Affaldsvarme Århus – der ville have betydet en årlig besparelse på ca. 10.000,- fordelt på alle 18 huse – men forslaget blev nedstemt, da location til en fælles affaldsgård ikke lige var til at få øje på – så vi får hver vores 2-delte beholder på 240liter udover den vi har i dag, altså 2 spande på vores matrikel og til en årlig merpris på ca. 220,- pr. husstand.

Vi har i andelsforeningen bestilt disse 240 liters 2-delte affaldsbeholder til alle 12 huse. Alle ejerhuse bestiller selv individuelt

På begge bestyrelsens vegne
Lissie
9.marts 2017